Edukacija i pomoć minskim žrtvama

Slika slike/Razminiranje slike/edukacija otočac 2.JPG

U ukupnoj svjetskoj protuminskoj zajednici, pa tako i u Republici Hrvatskoj, provodi se informiranje i edukacija stanovništva o opasnosti od MES-a, NUS-a i njihovih dijelova, primarno na ukupnom MSP-u (minski sumnjivom području) Republike Hrvatske, ali i na njenom širem području.

Proces se provodi kontinuirano putem različitih modela i programa od osnutka HCR-a. Republika Hrvatska, kao potpisnica Ottawske konvencije, prema članku 6. dužna je osigurati i provoditi ove programe i o tome izvijestiti glavnog tajnika UN-a.

Temeljem Zakona o protuminskom djelovanju NN 110/15 (čl. 90 do čl.94), Ministarstvo unutarnjih poslova koordinira, te u suradnji s tijelima državne uprave, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, civilnog sektora i lokalnim stanovništvom kontinuirano provodi informiranje i edukaciju o opasnostima od MES-a (minsko eksplozivnih sredstava), NUS-a (neeksplodiranih ubojnih sredstava) i njihovih dijelova. U skladu sa Zakonom MUP RH također provodi informiranje i edukaciju o opasnostima od EOR-a (eksplozivnih ostataka rata) sukladno svojem planu i programu.

Kao i do sada informiranje i edukacija se odvija kroz javno informiranje putem medija, stručnih predavanja usmjerenih prema rizičnim skupinama te sudjelovanjem na raznim javnim događanjima. Informiranje i edukaciju o opasnostima od MES-a, NUS-a i njihovih dijelova, kao i informiranje šire javnosti provode osposobljeni djelatnici HCR-a i službenici MUP RH.

Osnovni cilj svih informacija za javnost, različitih programa je održanje kontinuirane razine spoznaje o riziku i opasnosti u razdoblju dok MSP ne bude očišćen od MES-a, NUS-a i njihovih dijelova i predani krajnjim korisnicima na sigurnu upotrebu.

Većem broju različitih ciljanih skupina potrebno je jasno i kontinuirano ukazivati na opasnost od MES-a, NUS-a i njihovih dijelova. Potrebno ih je educirati kako se pravilno ponašati i izbjegavati rizične situacije u različitim svakodnevnim aktivnostima, na primjer kada su pojačane aktivnosti na poljima i okućnicama, u šumama, lovu, planinarenju i sl.

Osim ove osnovne komponente vezane za rizične skupine i zajednice, važne su i druge komponente protuminskog djelovanja, te interakcija s različitim subjektima, naročito medijima i lokalnom upravom u kreiranju komunikacijske strategije.