IPA

Program IPA je integrirani pretpristupni fond Europske unije za Hrvatsku za razdoblje 2007-2013. godine. Utemeljen je uredbom Vijeća Europe br. 1085/2006, a predstavlja svojevrstan nastavak prve generacije EU fondova: CARDS, PHARE, ISPA i SAPARD.
Osnovni ciljevi programa IPA su pomoć državama kandidatkinjama i državama potencijalnim kandidatkinjama u njihovom usklađivanju i provedbi pravne stečevine EU te priprema za korištenje Kohezijskog fonda i strukturnih fondova.

Pet komponenti IPA programa:

I. Pomoć u tranziciji i jačanje institucija
II. Prekogranična suradnja
III. Regionalni razvoj – Promet, Okoliš, Regionalna konkurentnost
IV. Razvoj ljudskih potencijala
V. Ruralni razvojDecentralizirani sustav provedbe

Za provedbu pomoći u okviru programa IPA uspostavljen je Decentralizirani sustav provedbe, čime je Europska komisija prenijela odgovornost za natječajne procedure i ugovaranje na Hrvatsku kao zemlju korisnicu. Pri tom, Delegacija Europske unije u Republici Hrvatskoj ima tzv. ex-ante kontrolu, odnosno daje prethodnu suglasnost za sve aktivnosti provedene u natječajima.

Za upravljanje i provedbu svake od navedenih komponenti i podkomponenti (prioriteta i/ili mjere) uspostavljena je zasebna operativna struktura, koja se sastojati od jednog ili više tijela, nadležnih za programiranje i upravljanje, te provedbenih agencija, nadležnih za provedbu.

Za sveukupnu koordinaciju programa IPA zaduženo je Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (www.mrrfeu.hr), dok je za financijsko upravljanje programom IPA zaduženo Ministarstvo financija, Sektor za poslove Nacionalnog fonda (www.mfin.hr).


IPA I IPA II