Obavijest o izdavanju ovlaštenja za obavljanje poslova održavanja vatrogasnih aparata

Odredbom članka 41. Zakona o zaštiti od požara (NN 92/10 i 114/22), propisano je da ispravnost i funkcionalnost prijenosnih i prijevoznih aparata za gašenje požara ispituje pravna osoba, fizička osoba obrtnik ili stručna služba (serviser) ovlaštena od proizvođača ili njegovog ovlaštenog zastupnika.

Sukladno propisanom, zahtjeve za obavljanje poslova održavanja vatrogasnih aparata potrebno je uputiti na adresu odgovarajućeg proizvođača ili njegovog ovlaštenog zastupnika.

Uvjete koje moraju ispunjavati serviseri i njihovi zaposlenici, te uvjete za davanje i oduzimanje ovlaštenja propisuje proizvođač ili njegov ovlašteni zastupnik i mora ih javno objaviti.

Proizvođač ili njegov ovlašteni zastupnik vodi popis pravnih osoba, fizičkih osoba obrtnika i stručnih službi (servisera) kojima su dali ovlaštenje o čemu je dužan izvijestiti Ministarstvo.

Zbog mogućnosti provedbe unosa i obrade zahtjeva za izradu naljepnica na Informacijskom sustavu MUP-a, proizvođač ili njegov ovlašteni zastupnik dužan je popis ovlaštenih servisera dostaviti Ministarstvu uz broj akta kojim je ovlastio svakog servisera za održavanje vatrogasnih aparata.