Naljepnice za označavanje vatrogasnih aparata


Narudžba i evidencija naljepnica za označavanje vatrogasnih aparata
 
Pravna osoba ili obrtnik ovlašten za obavljane poslova održavanja vatrogasnih aparata predaje zahtjev za nabavu naljepnica putem tipiziranog obrasca u pisarnicu nadležnog Područnog ureda civilne zaštite, odnosno ustrojstvene jedinice Područnog ureda, uz koji prilaže dokaz o uplaćenoj naknadi za naljepnice (cijena naljepnica utvrđena je Rješenjem ministra unutarnjih poslova (NN 155/22)).
 

Preuzmite Obrazac zahtjeva


Zaprimljeni i odobreni zahtjevi do dvadesetog u tekućem mjesecu, izvršavaju se do kraja tekućeg mjeseca.

Izrađene naljepnice mogu se podizati, uz potpis o preuzimanju, u nadležnom Područnom uredu civilne zaštite, odnosno ustrojstvenoj jedinici Područnog ureda od petnaestog sljedećeg mjeseca.

Računi za izrađene naljepnice uzdavat će se kod preuzimanja naljepnica, a kako MUP nije obveznik PDV-a, pravne osobe i obrtnici nemaju pravo na povrat PDV-a i neće se izdavati R1 računi. Računi će sadržavati oznaku da su ispisani elektronski te će biti pravovaljani bez pečata i potpisa, kao i napomenu da PDV nije obračunat budući da MUP nije obveznik PDV-a. 

Pravne osobe i  obrtnici  su dužni u evidenciju o izvršenim periodičnim pregledima upisivati serijski broj naljepnice iz članka 11. Pravilnika o vatrogasnim aparatima, odnosno naljepnice sa slike 3.a ili 3.b iz Priloga 2 Pravilnika, odnosno naljepnice tip 3. Nije potrebno upisivati serijske brojeve naljepnica tip 1 i tip 2.

Naljepnice koje se oštete prije lijepljenja na vatrogasni aparat ili se greškom upišu ili izbuše netočni podaci, nije potrebno trajno čuvati niti vraćati, već svaka pravna osoba ili obrtnik ovlašteni za održavanje vatrogasnih aparata treba voditi internu evidenciju o uništenim naljepnicama.