U Velikoj Gorici provedeno osposobljavanje članova stožera civilne zaštite

U Pučkom otvorenom učilištu Velika Gorica danas, 26. svibnja 2022. održano je osposobljavanje novoimenovanih članova stožera civilne zaštite grada Velika Gorica te općina Kravarsko i Orle koje su proveli djelatnici Ravnateljstva civilne zaštite, Područnog ureda civilne zaštite Zagreb

Foto: MUP
 
Prema Zakonu o sustavu civilne zaštite, članovi stožera civilne zaštite dužni su se osposobiti za obavljanje poslova civilne zaštite u roku od godine dana od imenovanja, a za što je Ravnateljstvo civilne zaštite izradilo program s naglaskom na upravljanje izvanrednim događajima te provođenje mjera i postupaka za učinkovito djelovanje u nesrećama i katastrofama.
 
Cilj osposobljavanja je pripremiti sve nositelje sudionika i operativnih snaga za učinkovitu provedbu njihovih poslova i zadaća, osiguranje kvalitete vođenja, koordiniranja i upravljanja događajima, učinkovitiju zaštitu ljudi, okoliša i dobara te jačanje otpornosti na svim razinama.