U Petrinji održana vježba evakuacije, spašavanja i tehničkih intervencija pri istjecanju amonijaka

U tvrtki Gavrilović jučer, 27. rujna održana je vježba „Evakuacija, spašavanje i tehnička intervencija pri istjecanju NH3“ u kojoj su sudjelovali djelatnici Službe civilne zaštite Sisak

Foto: MUP

Prema scenariju vježbe, došlo je do intenzivnijeg istjecanja amonijaka koji ima zagušljivo i iritirajuće djelovanje na ljudski organizam. Radnici napuštaju ugrožene prostorije, obavještavaju svoje rukovoditelje te se upućuju na siguran prostor izvan zgrade, gdje se na tri zborna mjesta obavlja prebrojavanje radnika. O događaju je obaviješten Županijski centar 112 Sisak koji po zaprimljenoj dojavi obavještava žurne službe i operativne snage sustava civilne zaštite. Javna vatrogasna postrojba Grada Petrinje u krugu tvornice postavlja ventilatore za odsis plinovitog amonijaka iz pogona i vodene zavjese za sprečavanje širenja plinovitog amonijaka, a članovi Gradskog društva Crvenog križa Petrinja pružaju prvu pomoć ozlijeđenima.

Cilj vježbe bila je provjera spremnosti svih sudionika sustava civilne zaštite te zaposlenika tvrtke, s naglaskom na koordinaciju u provođenju evakuacije i zbrinjavanja potencijalno ugroženih osoba, kao i podizanje razine uvježbanosti operativnih snaga sustava civilne zaštite u spašavanju, evakuaciji  i zbrinjavanju. 
 
Uz djelatnike Službe civilne zaštite Sisak, u vježbi su sudjelovali Javna vatrogasna postrojba Grada Petrinje, Gradsko društvo Crvenog križa Petrinja, Interventni tim Energetike, Interventni tim Održavanja, Interventni tim Zaštite okoliša te vatrogasci tvrtke Gavrilović.
 
Služba civilne zaštite Sisak bila je uključena kao dio tima za analizu vježbe, dok se sva komunikacija prema operativnim snagama sustava civilne zaštite i žurnim službama odvijala putem Županijskog centra 112 Sisak.