Provedena edukacije djece u Prečkom

Foto:MUP

Područni ured civilne zaštite Zagreb proveo je danas, 24. svibnja 2023., edukaciju djece u Dječjem vrtiću Prečko iz područja sustava civilne zaštite te edukacijom o opasnostima od mina.

Tijekom edukacije djeca su kroz animiranu prezentaciju upoznata s jedinstvenim europskim brojem 112 za žurne službe, kao i sa zadaćama žurnih službi i operativnih snaga sustava civilne zaštite te načinu postupanja u slučaju požara, potresa, poplava i drugih velikih nesreća.

U edukaciji su sudjelovali i pripadnici DVD-a Vrapče i  HGSS - Stanice Samobor s potražnim psima, koji su djecu upoznali sa svojim aktivnostima.