Povodom Dana civilne zaštite održana vježba evakuacije i spašavanja u Osnovnoj školi Katarina Zrinska Mečenčani

Povodom Dana civilne zaštite, Služba civilne zaštite Sisak je u suradnji s Osnovnom školom Mečenčani, 27. veljače, organizirala vježbu evakuacije i spašavanja

Foto: MUP

U vježbi su sudjelovali djelatnici i učenici Osnovne škole Katarina Zrinska Mečenčani, djelatnici Službe civilne zaštite Sisak te predstavnici DVD-a Hrvatska Kostajnica.

Po scenariju vježbe, simuliran je požar u prostoru škole nastao uslijed potresa, te su putem Županijskog centra 112 Sisak aktivirane žurne službe. U svrhu simulacije požara, provedeno je zadimljavanje prostora škole i evakuacija 37 djece i 20 djelatnika škole.

Osim osposobljenosti djelatnika i polaznika škole za postupanje u slučaju izvanrednih situacija i valjanosti predviđenih pravaca evakuacije, promatrala se brzina intervencije i usklađenost žurnih službi, te potreba ažuriranja Plana evakuacije.

Nakon vježbe, vatrogasci su djeci prezentirali upotrebu brentače, namijenjene za gašenje i lokaliziranje početnih požara.

Na kraju je provedena inicijalna analiza na kojoj je zaključeno kako su svi sudionici pokazali visok stupanj spremnosti za reagiranje u izvanrednoj situaciji.