Osposobljavanje pripadnika postrojbe civilne zaštite opće namjene Grada Samobora

Foto: MUP

Danas, 2. travnja 2022. djelatnici Ravnateljstva civilne zaštite MUP-a RH, Područnog ureda civilne zaštite Zagreb, održali su u dogovoru s Gradom Samoborom i Gradskim društvom Crvenog križa Samobor osposobljavanje pripadnika postrojbe civilne zaštite opće namjene Grada Samobora.

Osposobljavanju su prisustvovali i članovi stožera civilne zaštite Grada Samobora te predstavnici pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite sa područja Grada Samobora.

Nastavno nacionalno središte civilne zaštite - Regionalni nastavni centar civilne zaštite Zagreb izdati će osposobljenim pripadnicima postrojbe civilne zaštite opće namjene uvjerenja o osposobljenosti.