Osposobljavanje novoimenovanih članova stožera civilne zaštite u Dugom Selu

U Gradskoj vijećnici Grada Dugo Selo, danas, 24. svibnja održano je osposobljavanje novoimenovanih članova stožera civilne zaštite gradova Dugo Selo i Ivanić Grada te općina Brckovljani, Kloštar Ivanić, Križ i Rugvica koje su proveli djelatnici Ravnateljstva civilne zaštite, Područnog ureda civilne zaštite Zagreb.

Foto: MUP
 
Prema Zakonu o sustavu civilne zaštite, članovi stožera civilne zaštite dužni su se osposobiti za obavljanje poslova civilne zaštite u roku od godine dana od imenovanja, a za što je Ravnateljstvo civilne zaštite izradilo program s naglaskom na upravljanje izvanrednim događajima te provođenje mjera i postupaka za učinkovito djelovanje u nesrećama i katastrofama.
 
Cilj osposobljavanja je pripremiti sve nositelje sudionika i operativnih snaga za učinkovitu provedbu njihovih poslova i zadaća, osiguranje kvalitete vođenja, koordiniranja i upravljanja događajima, učinkovitiju zaštitu ljudi, okoliša i dobara te jačanje otpornosti na svim razinama.
 
Nastavno nacionalno središte civilne zaštite - Regionalni nastavni centar civilne zaštite Zagreb izdat će osposobljenim članovima stožera civilne zaštite uvjerenja o osposobljenosti.