Održana vježba „Velika Gorica 2023.“

U organizaciji Vatrogasne zajednice Zagrebačke županije, u subotu 21. listopada 2023., na jezeru Čiče, održana je pokazna vježba „Velika Gorica 2023.“ na temu olujnog nevremena i obrane od poplava, u kojoj su sudjelovali djelatnici Područnog ureda civilne zaštite Zagreb

Foto: MUP

Scenarijem vježbe predviđeni su poplava i olujno nevrijeme, a teme koje su obrađene su potraga za osobom koja je s osobnim vozilom izletjela u jezero, sanacija uljne mrlje pomoću plutajućih brana, spašavanje paraglajdera u šumi pokraj jezera Čiče, sanacija krovišta, izrada nasipa i dr.

Ciljevi vježbe bili su uvježbavanje i podizanje razine osposobljenosti operativnih snaga sustava civilne zaštite s područja županije, provjera planskih dokumenata te koordinacije svih sudionika civilne zaštite u uvjetima velikih nesreća, postizanje novih sposobnosti, ali i podizanje razine informiranosti stanovništva o aktivnostima subjekata civilne zaštite te postupanjima vezanim uz nesreće s opasnim tvarima.

Posebni naglasak vježbe bio je na uvježbavanju stožernog upravljanja i zapovijedanja. Operativne snage prezentirale su svoju razinu opremljenosti i osposobljenosti te su ovakvom razradom prikazani stvarni pokazatelji efikasnosti, operativnosti i fleksibilnosti sustava civilne zaštite Zagrebačke županije.

U vježbi su sudjelovali članovi Stožera civilne zaštite Grada Velike Gorice i Zagrebačke županije, Vatrogasne zajednice Zagrebačke županije, Vatrogasne zajednice Grada Velike Gorice, Zavoda za hitnu medicinu Zagrebačke županije, Društva Crvenog križa Zagrebačke županije, Gradskog društva Crvenog križa Velike Gorice, Hrvatske gorske službe spašavanja- Stanice Zagreb i Samobor, djelatnici Policijske uprave zagrebačke - Policijske postaje Velika Gorica, Područnog ureda civilne zaštite Zagreb te pravne osobe i tijela državne uprave od interesa za zaštitu i spašavanje ljudi, životinja, imovine i okoliša.

Sva komunikacija prema operativnim snagama sustava civilne zašitie i žurnim službama odvijala se preko Županijskog centra 112 Zagreb.