Održana edukacija djece u dječjem vrtiću Siget

Foto: MUP

Povodom obilježavanja Međunarodnog dana smanjenja rizika od katastrofa danas, 13. listopada 2022. djelatnici Područnog ureda civilne zaštite Zagreb održali su edukaciju za djecu predškolske dobi u dječjem vrtiću Siget. Uz djelatnike Područnog ureda civilne zaštite Zagreb edukaciju su održali i pripadnici Hrvatske gorske službe spašavanja koji su djecu upoznali s radom svojih potražnih pasa kao i njihovim aktivnostima u akcijama traganja i spašavanja.