Održan okrugli stol - „Klimatske promjene – izazovi za civilnu zaštitu“

Foto: MUP

Povodom 1. ožujka - Međunarodnog  Dana civilne zaštite i Dana civilne zaštite Republike Hrvatske, Područni ured civilne zaštite Zagreb, Ravnateljstva civilne zaštite MUP-a RH i Veleučilište Velika Gorica organizirali su u utorak, 25. veljače okrugli stol pod nazivom „Klimatske promjene – izazovi za civilnu zaštitu“.
Okrugli stol okupio je relevantne stručnjake iz područja upravljanja vodama i hidrometeorologije, kao i predstavnike jedinica lokalne i područne samouprave koje gravitiraju slivnom području rijeke Save na prostoru Zagrebačke županije i Grada Zagreba. Iz prezentacija Vlaste Tutiš i Tatjane Vujnović (DHMZ), Zlatka Juriše (Hrvatske vode) te Jelene Jurić, Božidara Ćurića i Damira Pilčika (Područni ured civilne zaštite Zagreb) proizišla je zanimljiva rasprava te su doneseni sljedeći zaključci:

-Klimatske promjene postale su sastavni dio našega svakodnevnog života.
-Klimatske promjene, osim povećanja rizika od poplava, suša i klizišta, posljedično izazivaju i povećanje rizika od mogućeg ugrožavanja podzemnih voda, odnosno, vodospremnika pitke vode i okoliša u cjelini, što iziskuje potpunu spremnost svih sudionika sustava civilne zaštite za planiranje i poduzimanje adekvatnih mjera.
-Klimatske promjene nalažu daljnje intenziviranje suradnje svih subjekata sustava civilne zaštite, posebno Državnog hidrometeorološkog zavoda, Hrvatskih voda i jedinica lokalne, područne i regionalne samouprave, Ravnateljstva civilne zaštite kao i visokoškolskih ustanova koje se bave problematikom rizika, uvjetovanoga klimatskim promjenama.
-Klimatske promjene nalažu kontinuiranu edukaciju cjelokupnog stanovništva, s naglaskom na djecu školskog i predškolskog uzrasta te prilagodbu načinu života uvjetovanoga očekivanim klimatskim promjenama.
-Klimatske promjene nalažu kontinuirano povećanje sposobnosti tijela državne uprave, prije svega DHMZ-a i Hrvatskih voda, kao i svih operativnih snaga cjelokupnog sustava civilne zaštite, kako u segmentu preventive tako i odgovora na moguće ugroze, a time i njene procijenjene posljedice.    

Na kraju, cilj okruglog stola je postignut - kroz stručne prezentacije i rasprave stručnih tijela i šire društvene zajednice razmotreno je  kako se klimatske promjene osjećaju u području sustava civilne zaštite, kako djeluju na funkcioniranje lokalnih zajednica i koji se izazovi stavljaju pred civilnu zaštitu.