Edukacija djece u Osnovnoj školi „Braća Radić“ Martinska Ves

Ususret Danu europskog broja 112, koji se obilježava 11. veljače, Služba civilne zaštite Sisak je 9. veljače 2023. u Osnovnoj školi „Braća Radić“ Martinska Ves provela edukaciju djece nižih razreda iz područja civilne zaštite

Foto: MUP

Tijekom edukacije djeca su aktivnim sudjelovanjem kroz prezentaciju upoznata s jedinstvenim europskim brojem 112 za žurne službe i načinima na koji mogu zatražiti pomoć u slučaju potrebe. Djeca su upoznata i sa zadaćama žurnih službi i operativnih snaga sustava civilne zaštite te načinom postupanja u slučaju požara, potresa, poplava i drugih velikih nesreća.
 
U praktičnom dijelu edukacije pripadnici Dobrovoljnog vatrogasnog društva Martinska Ves i Gradskog društva Crvenog križa Sisak prezentirali su svoju ulogu u zaštiti i spašavanju te upoznali djecu s opremom i tehnikom koju koriste.

Učenici su osim korisnih informacija dobili i prigodne promotivne materijale i letke.