U Zadru održana radionica u sklopu projekta „STREAM“

Foto: MUP

U organizaciji Sveučilišta u Zadru i Razvojne agencije Zadarske županije ZADRA NOVA, u Zadru je 14. lipnja održana radionica u sklopu projekta „STREAM“ na temu izrade hidrološko-hidrauličke analize i pripadajućih karata te plana upravljanja poplavnim rizicima, a na kojoj je sudjelovao i voditelj Službe civilne zaštite Zadar Miroslav Andrić.
 
Programom prekogranične suradnje INTERREG V-A Italija–Hrvatska 2014.–2020. pokrenut je projekt STREAM (Strategic development of flood management) s ciljem unaprjeđenja sustava praćenja rizika i upravljanja rizikom od poplava uslijed jakih oborina i djelovanja mora na šest odabranih pilot područja u Republici Hrvatskoj.
 
U posljednjih desetak godina pojave obilnih oborina prepoznate su kao jedan od ključnih problema upravljanja vodama, a rizici od poplava i poplavnih šteta izazvanih obilnim oborinama postaju sve izraženiji. Za razliku od riječnih poplava, za koje postoje razvijene metode izračuna i mapiranja rizika i za koje je pokrenut niz aktivnosti na smanjenju rizika, upravljanje rizicima od pluvijalnih poplava suočeno je s daleko više nesigurnosti zbog činjenice da je fond kvalitetnih povijesnih podataka za modeliranje takvih procesa skroman, a da je vrijeme raspoloživo za reakciju prilikom pojave obilnih oborina najčešće vrlo kratko.
 
U okviru cjelokupnog projekta provode se hidrološko-hidrauličke analize s pripadajućim kartama i planom upravljanja poplavnim rizicima, a na pilot područjima je predviđena provedba radionica kako bi se dionici upoznali s projektom STREAM i njegovim osnovnim ciljevima. Na radionicama se kroz diskusiju s dionicima o njihovim iskustvima s pluvijalnim poplavama pokušavaju ustanoviti ključni problemi u postojećem načinu upravljanja rizicima od poplava i prepoznati potencijalne mjere smanjenja štetnih posljedica pluvijalnih poplava na život i zdravlje, okoliš, kulturnu baštinu i gospodarske aktivnosti na pilot područjima.