U Splitu održan sastanak u svezi pripremnih i provedbenih aktivnosti za turističku sezonu 2023.

Slika /CIVILNA ZAŠTITA/SASTANCI/ST turs1.jpg

U organizaciji Područnog ureda civilne zaštite Split, danas 6. lipnja 2023. održan je radni sastanak s predstavnicima sudionika i operativnih snaga sustava civilne zaštite na temu pripremnih i provedbenih aktivnosti za turističku sezonu 2023., s naglaskom na sigurnost turista
 

Foto: MUP

Uz djelatnike Područnog ureda civilne zaštite Split sastanku su nazočili predstavnici Splitsko-dalmatinske županije, Grada Splita, Turističke zajednice Splitsko-dalmatinske županije, KBC-a Split, Zavoda za hitnu medicinu Splitsko-dalmatinske županije, OKC-a PU splitsko-dalmatinske, Lučke kapetanije Split, Vatrogasne zajednice Splitsko dalmatinske županije, Javne vatrogasne postrojbe Grada Splita, HGSS-a Stanice Split te Društva Crvenog križa Splitsko-dalmatinske županije.

Predstavnici nadležnih službi dali su prikaz stanja o poduzimanju i izvršavanju pripremnih i provedbenih aktivnosti za turističku sezonu iz područja svoje nadležnosti te ocjenu stanja spremnosti za reagiranje i otklanjanje posljedica iznenadnog događaja u kojem uz stanovništvo mogu biti ugroženi i turisti. Rasprava je obuhvatila procedure provedbe hitnog zračnog medicinskog prijevoza unesrećenih ili oboljelih, stanje opremljenosti i održavanja interventnih helidroma, projekt ispomoći u ljudstvu Policijskoj upravi splitsko-dalmatinskoj iz drugih policijskih uprava i drugih zemalja, opremljenost u slučaju iznenadnog onečišćenja mora i spašavanja na moru, sigurnost u hotelima, kampovima, marinama, održavanje pokaznih i terenskih vježbi, razmjena informacija i sl.

Predstavnici Područnog ureda sudionike sastanka upoznali su s naputkom kojeg su dostavili jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave na području nadležnosti za usmjeravanje njihovih aktivnosti, kako bi sustav civilne zaštite pripremili za pravovremeno i usklađeno reagiranje i djelovanje u slučaju nastanka izvanrednih događaja za vrijeme trajanja ovogodišnje turističke sezone. Skrenuta je pozornost na potrebu uvođenja i održavanja spremnosti određenih namjenskih kapaciteta koji su dužni skrbiti o osiguravanju standarda sigurnosti u okviru redovne djelatnosti te spremnosti operativnih snaga sustava civilne zaštite.

Također, inicirano je organiziranje radnih sastanaka s predstavnicima žurnih službi, operativnih snaga sustava civilne zaštite, komunalnih poduzeća, udruga građana te u priobalnom području s predstavnicima turističkih zajednica i turističkih poduzeća, kao i ostalim pravnim osobama kojima je turizam glavna ili jedna od glavnih djelatnosti, u svrhu  uvida u stanje spremnosti za reagiranje na velike nesreće i katastrofe. Skrenuta je pozornost na provjere i po potrebi usklađenja rješenja utvrđenih Planom djelovanja civilne zaštite, provjeru funkcionalnosti i spremnosti objekata planiranih za zbrinjavanje većeg broja evakuiranih osoba/turista te održavanje komunikacije sa žurnim službama, operativnim snagama sustava civilne zaštite te s predstavnicima turističkih zajednica i turističkih poduzeća.

Naglašena je uloga Županijskog centra 112 Split, koji na temelju standardnih operativnih postupaka prosljeđuje informacije nadležnim službama, komunikacijski koordinira njihovo međusobno djelovanje i objedinjuje povratne informacije o poduzetim aktivnostima.