​U Splitu održan radni sastanak s predstavnicima Hrvatskih voda

Slika /CIVILNA ZAŠTITA/Vijesti/SRĐAN_VODE.jpg
Foto: MUP

Pročelnik Područnog ureda Split Srđan Kušćević sa suradnicima je u četvrtak, 2. prosinca 2022. u prostorijama Hrvatskih voda prisustvovao radnom sastanku s voditeljicom Vodnogospodarskog odjela za slivove Južnog Jadrana Irinom Puticom i predstavnicima Hrvatskih voda.

Predstavnici Područnog ureda upoznali su predstavnike Hrvatskih voda s reorganizacijom i uspostavom racionalnijeg i učinkovitijeg sustava civilne zaštite u Republici Hrvatskoj kroz osnivanje Ravnateljstva civilne zaštite MUP-a RH, koje je kao nadležno središnje tijelo za poslove civilne zaštite nositelj temeljnih ovlasti na području zaštite od katastrofa i velikih nesreća, uključujući  i one uslijed poplava.

Voditeljica Hrvatskih voda sudionike sastanka je upoznala sa sustavom obrane od poplava i drugim poslovima iz nadležnosti Hrvatskih voda te Zakonom o vodama i Državnim planom obrane od poplava.

Na sastanku je istaknuta dobra suradnja i komunikacija te naglašena potreba za nadogradnju međusobne komunikacije županijskih centara obrane od poplava i županijskih centara 112 kroz razmjenu ažuriranih podataka o osobama i kontakt brojevima djelatnika centara za obranu od poplava s ciljem pravovremenog obavještavanje o proglašavanju redovnih i izvanrednih mjera od poplava, kvalitetnijeg informiranja tijela državne i lokalne samouprave, sudionika i operativnih snaga sustava civilne zaštite te javnosti, posebice kada je riječ o potrebi poduzimanja pripremnih radnji za obranu od poplava te radnji kod provođenja mjera i aktivnosti tijekom poplave.