U Sinju provedena vježba „U rukama najboljih“

U organizaciji Grada Sinja te u suradnji s Područnim uredom civilne zaštite Split i operativnim snagama sustava civilne zaštite, u Sinju je 26. listopada 2023. održana terensko - pokazna vježba pod nazivom „U rukama najboljih“

Foto: MUP

Scenarij vježbe temeljio se na pretpostavkama potresa i požara nastalog u prostorijama Gradske uprave Grada Sinja. Odmah po prestanku potresa te zbog požara koji se širi velikom brzinom odgovorna osoba naređuje evakuaciju iz građevine, u skladu s gradskim Planom evakuacije i spašavanja. Utvrđuje se kako je više osoba ozlijeđeno, do dvije je onemogućen pristup, a jedna osoba se vodi nestalom. O nastalom izvanrednom događaju odgovorna osoba obavještava Županijski centar 112 Split koji odmah po zaprimljenoj dojavi na teren upućuje nadležne službe. Na mjesto događaja dolaze aktivirane operativne snage sustava civilne zaštite Grada Sinja te koordinirano obavljaju zadaće u skladu s dinamikom provedbe vježbe.

Ciljevi vježbe bili su provjera osposobljenosti i djelovanja sudionika i operativnih snaga sustava civilne zaštite Grada Sinja, provjera opremljenosti, procedura i planova postupanja, aktiviranja i mobilizacije operativnih snaga te koordinacije kod provođenja mjera i aktivnosti civilne zaštite u izvanrednom događaju.

Uz djelatnike Područnog ureda civilne zaštite Split i uprave Grada Sinja u vježbi su sudjelovale operativne snage sustava civilne zaštite Grada Sinja: Stožer civilne zaštite Grada Sinja, JVP Grada Sinja, DVD Sinj, Gradsko društvo Crvenog križa Sinj, PU Splitsko – dalmatinska - OKC, PP Sinj, Zavod za hitnu medicinu Splitsko – dalmatinske županije - HMP Sinj te Hrvatska gorska služba spašavanja-  Stanica Sinj.

Koordinator na lokaciji (vatrogasni zapovjednik), procjenjivao je nastalu situaciju na terenu te u suradnji sa Stožerom grada Sinja usklađivao djelovanje operativnih snaga sustava civilne zaštite.
Komunikacija prema operativnim snagama sustava civilne zaštite odvijala putem Županijskog centra 112 Split.