U Sinju održan sastanak na temu spremnosti sustava civilne zaštite za zimske uvjete

U Sinju održan sastanak na temu Mjere civilne zaštite u nepovoljnim vremenskim uvjetima za 2022./2023. godinu

Foto: MUP

U organizaciji Grada Sinja i Područnog ureda civilne zaštite Split, 8. studenoga u Gradskoj vijećnici Grada Sinja održan je sastanak s nadležnim službama, institucijama i poduzećima koja upravljaju vodnom i cestovnom infrastrukturom, žurnim službama, operativnim snagama civilne zaštite te predstavnicima jedinica lokalne samouprave s područja Cetinske krajine - Grada Sinja, Trilja i Vrlike te Općina Otok, Dicmo i Hrvace na temu Mjere civilne zaštite u nepovoljnim vremenskim uvjetima za 2022./2023. godinu.
 
Nakon pozdrava gradonačelnika Grada Sinja, voditelj Odjela za preventivne i planske poslove Područnog ureda civilne zaštite Split nazočne je upoznao s temeljnim smjernicama u vezi poduzimanja preventivno-planskih i operativnih aktivnosti, kako bi se pojedini elementi sustava civilne zaštite pripremili za pravovremeno i usklađeno reagiranje i djelovanje u slučaju nastanka izvanrednih događaja uzrokovanim nepovoljnim vremenskim uvjetima u nadolazećem zimskom razdoblju.

Predstavnici nadležnih službi i operativnih snaga civilne zaštite dali su ocjenu stanja spremnosti za reagiranje i otklanjanje posljedica iznenadnog događaja uslijed nastanka nepovoljnih hidroloških i meteoroloških uvjeta u zimskom periodu koji mogu dovesti do prekida cestovnog prometa, izolacije naselja ili pojedinih dijelova naselja, otežane opskrbe energentima i životnim namirnicama.

Temeljem iznešenih informacija i analize operativnih planova nadležnih službi i operativnih snaga sustava civilne zaštite, ocijenjeno je kako su službe spremne za nadolazeće zimsko razdoblje u slučaju nepovoljnih hidroloških i meteoroloških uvjeta na području jedinica lokalne samouprave.