U Šibeniku provedena vježba civilne zaštite na temu požara

U organizaciji Službe civilne zaštite Šibenik, Stožera civilne zaštite Grada Šibenika i Javne vatrogasne postrojbe Šibenik danas, 7. prosinca 2023., provedena je vježba civilne zaštite na temu evakuacije i spašavanja u slučaju požara iz Doma za starije osobe "Cvjetni dom" Šibenik

Foto:MUP

Cilj vježbe je bila provjera planova civilne zaštite, podizanje razine osposobljenosti operativnih snaga sustava civilne zaštite, učinkovitost postupaka utvrđenih standardnim operativnim postupcima, provjera sustava uzbunjivanja i upozoravanja u slučaju požara u domu, koordinacija svih sudionika sustava civilne zaštite te podizanje razine djelovanja zaposlenika, odgovornih osoba i korisnika doma u slučaju evakuacije i spašavanja uslijed požara.

Prema scenariju vježbe, u Domu za starije osobe "Cvjetni dom" Šibenik dolazi do požara te se putem alarma obavještava Vatrogasno operativni centar JVP Šibenik koji upućuje operativne snage na teren. Putem Županijskog centra 112 Šibenik prijavljuju događaj i traže pomoć u gašenju požara, a koji na mjesto događaja upućuje operativne snage sustava civilne zaštite te policiju radi osiguranja nesmetanog gašenja požara i evakuacije.

Uz djelatnike Službe civilne zaštite Šibenik, u vježbi su sudjelovali djelatnici Doma za starije osobe "Cvjetni dom" Šibenik, Policijske uprave Šibensko-kninske, Zavoda za hitnu medicinu Šibensko-kninske županije te predstavnici Stožera civilne zaštite Grada Šibenika, Javne vatrogasne postrojbe Grada Šibenika i Vodica, Vatrogasne zajednice Šibensko-kninske županije, Dobrovoljnog vatrogasnog društva Šibenik, HGSS Stanice Šibenik i Gradskog društva Crvenog križa Šibenik.

Služba civilne zaštite Šibenik je bila uključena u pripremu i provedbu vježbe te kao dio upravljačke skupine i tima za analizu vježbe.