​U protekloj godini provedena edukacija u 27 škola i vrtića

U 2023. godini škole i vrtići iz cijele županije izrazili su želju za edukacijom, bilo da se radi o upoznavanju najmlađih s njima uvijek zanimljivim predstavnicima hitnih službi ili pripremom djece i odgajatelja/nastavnika za reagiranje u slučaju izvanrednih događaja poput potresa i požara

Foto: MUP

Služba civilne zaštite Dubrovnik je tijekom godine provela edukaciju djece u 14 vrtića i 13 osnovnih škola, od Vele Luke, Blata, Smokvice, Čare i Korčule na otoku Korčuli, preko Orebića, Potomja i Janjine na Pelješcu, Opuzena i Metkovića u Dolini Neretve, Šipana, Trstenog, Zatona, Osojnika, Mokošice i škola na području Grada Dubrovnika do Župe dubrovačke i Čilipa.

U edukaciju su se prema raspoloživosti uključivale nadležne javne vatrogasne postrojbe i dobrovoljna vatrogasna društva, pripadnici HGSS-a iz stanica Orebić i Dubrovnik, policijski službenici, djelatnici Zavoda za hitnu medicinu i Zavoda za javno zdravstvo. 

Upravo suradnjom sa Zavodom za javno zdravstvo se, uz već uobičajene teme požara, poplava i potresa, na edukacijama počelo više govoriti o sprečavanju onečišćenja mora i zaraznih bolesti. Djeca su se kroz edukacije upoznala s ulogom i važnosti jedinstvenog europskog broja za hitne službe 112, imala su priliku upoznati predstavnike hitnih službi koje putem broja 112 možemo pozvati, a primjereno dječjoj dobi razgovaralo se i o velikim nesrećama i katastrofama te kako se ponašati u pojedinim opasnim situacijama. U školama koje su planirale provesti vježbe evakuacije, učenike se prethodno educiralo o ispravnom reagiranju u slučaju potresa, kao i važnosti sigurne i brze evakuacije u slučaju požara.
 
Ususret obilježavanju Dana europskog broja 112 i ove su godine brojne škole i vrtići izrazili želju za edukacijom pa će već idućeg utorka mališani u Trstenom moći upoznati operatere iz Županijskog centra 112 i saznati sve što ih bude zanimalo o tom važnom broju - kada ga zvati, a kada se s tim pozivom ne šaliti.