U Obrovcu održan radni sastanak s temom preventivnih aktivnosti na rijeci Zrmanji

Foto: MUP
 
Na inicijativu djelatnika Službe civilne zaštite Zadar i Stožera civilne zaštite Grada Obrovca, jučer, 28. rujna 2022., u Gradskoj vijećnici grada Obrovca, održan je prvi inicijalni radni sastanak s ciljem razmatranja prijedloga preventivnih aktivnosti povodom učestalih visokih vodostaja rijeke Zrmanje koja posljedično uzrokuje potencijalnu opasnost na vodocrpilištu Dolac, Gradskom kinu, Knjižnici i čitaonici Obrovac te nekolicini obiteljskih kuća na desnoj obali rijeke Zrmanje.

Trenutno se razina vodostaja nizvodno od Reverzibilne hidroelektrane Velebit (RHE Velebit) djelomično kontrolira zaustavljanjem rada turbina na pogonu RHE Velebit čime se nanose izravni gubitci u proizvodnji i opskrbi električne energije, čija je vrijednost u sadašnjim okvirima energetske krize sve više izražena te je potrebno iznaći nova rješenja. Nakon konstruktivnog radnog sastanka, izradit će se prijedlozi kratkoročnih i dugoročnih aktivnosti radi konačnog kvalitetnog rješenja za infrastrukturu i objekte nizvodno od RHE Velebit, a uvažavajući sve potencijalne rizike i održiva rješenja.
 
Zajedničkim promišljanjem sudionika sastanka zaključeno je kako je kratkoročno i trenutno rješenje gradnja zečjeg nasipa, u cilju smanjenja opasnosti od vodenog vala na kritičnoj infrastrukturi te gospodarskim objektima Grada Obrovca.  Također, uvažavajući rizike i posljedice  visokog vodnog vala rijeke Zrmanje uslijed sve češćih ekstremnih oborinskih pojava na području malog sliva Zrmanja-Zadarsko primorje, dugoročno je potrebno izraditi projektnu dokumentaciju za složenije zahvate kao što je produbljenje korita rijeke Zrmanje, odnosno odmuljivanje dna i eventualno vađenje pijeska, kao i postavljanje obrambenog zida na desnoj obali u blizini zgrade Gradskog poglavarstva Grada Obrovca.
 
Na sastanku su, uz predstavnike Službe civilne zaštite Zadar i Stožera civilne zaštite Grada Obrovca, sudjelovali i predstavnici Hrvatskih voda, Vodovoda d.o.o. Zadar, HEP Proizvodnje d.o.o. Sektora za hidroelektrane Pogon RHE Velebit te Policijske postaje Benkovac-Obrovac.