U Drnišu provedena vježba na temu požara i evakuacije

U zajedničkoj organizaciji Stožera civilne zaštite Grada Drniša, Službe civilne zaštite Šibenik i Javne vatrogasne postrojbe Grada Drniša danas, 26. lipnja 2023., održana je terenska vježba civilne zaštite u Pučkom otvorenom učilištu Drniš

Foto: MUP

Prema scenariju vježbe, za vrijeme projekcije filma u kino dvorani došlo je do kvara na električnim instalacijama koji je uzrokovao požar. Po Planu evakuacije i spašavanja dojavljuje se Županijskom centru 112 kako je u kino dvorani došlo do požara te da se u dvorani nalazi oko 50-ak gledatelja filmske projekcije. Po zaprimljenoj dojavi na mjesto događaja se upućuju operativne snage sustava civilne zaštite te policija koja osigurava nesmetano odvijanje gašenja požara i evakuacije.
 
Ciljevi vježbe bili su provjera spremnosti svih sudionika u civilnoj zaštiti gdje boravi više osoba u provođenju evakuacije i zbrinjavanja, zatim provjera operativnosti i primjenljivosti postojećeg Plana evakuacije ustanova i drugih planskih dokumenata, provjera internog sustava uzbunjivanja i upozoravanja u slučaju požara, provjera funkcioniranja i uspostavljanja veza u izvanrednim situacijama i koordinacija svih sudionika tijekom vježbe. Također, ciljevi vježbe bili su i provjera djelovanja zaposlenika i odgovornih osoba u akciji spašavanja, evakuaciji i zbrinjavanju posjetitelja i djelatnika uslijed požara, kao i podizanje razine uvježbanosti i organiziranosti operativnih snaga civilne zaštite pri spašavanju, evakuaciji i zbrinjavanju. 
 
Uz djelatnike Službe civilne zaštite Šibenik, na vježbi su sudjelovali djelatnici Pučkog otvorenog učilišta Drniš, Narodne knjižnice Drniš, Radio Drniša, Policijske uprave Šibensko-kninske, Vatrogasne zajednice Šibensko-kninske županije, Javne vatrogasne postrojbe Drniš i Knin, Zavoda za hitnu medicinu Šibensko-kninske županije te predstavnici Stožera civilne zaštite Grada Drniša, Dobrovoljnog vatrogasnog društva Drniš, HGSS - Stanice Šibenik s potražnim psom i Gradskog društva Crvenog križa Drniš.
 
Služba civilne zaštite Šibenik je bila uključena u pripremu i provedbu vježbe te kao dio upravljačke skupine i tima za analizu vježbe. Komunikacija prema operativnim snagama sustava civilne zaštite i žurnim službama odvijala se putem Županijskog centra 112 Šibenik i Županijskog vatrogasno operativnog centra.