Služba civilne zaštite Zadar nastavila s edukacijom učenika iz područja zaštite i spašavanja

Služba civilne zaštite Zadar je tijekom studenog nastavila s edukacijama učenika iz područja zaštite i spašavanja na području Zadarske županije 

Foto: MUP

U sklopu Nacionalnog programa edukacije djece u području zaštite i spašavanja, 22. i 23. studenog 2023., održane su edukacije za učenike trećih razreda Osnovne škole Petar Preradović Zadar i Osnovne škole Privlaka.

U OŠ Petar Preradović je 22. studenog u edukaciji sudjelovalo 60 učenika koja je obuhvatila niz zabavno-edukativnih aktivnosti, uključujući i igru "Zemlja rizika". Dan kasnije, za 30 učenika OŠ Privlaka održana je još jedna edukacija, a nakon edukacije, cijela škola je sudjelovala u vježbi evakuacije u slučaju nezgode. Uz djelatnike Službe civilne zaštite Zadar, u vježbi evakuacije te prezentaciji opreme i vozila, sudjelovali su i predstavnici policije, vatrogasaca, HGSS-a i Zavoda za hitnu medicinu Zadarske županije.

Glavni cilj edukacija bio je upoznati djecu s jedinstvenim europskim brojem 112 za hitne službe te ih educirati o cjelokupnom sustavu civilne zaštite i postupanju u slučaju požara, potresa, poplava i drugih velikih nesreća. Djeca su također stekla uvid u rad operativnih snaga sustava civilne zaštite, pri čemu su im predstavljene ključne uloge i zadatci tih službi u hitnim situacijama.

Osim „Zemlje rizika“, djeci su podijeljeni promotivni materijali s ciljem podizanja svijesti o smanjenju rizika od katastrofa.

Ovim inicijativama se želi potaknuti odgovorno ponašanje djece u izvanrednim situacijama te ih educirati o važnosti zajedničkog djelovanja u cilju sigurnosti zajednice.