Služba civilne zaštite Zadar edukacijom učenika obilježila Međunarodni dan smanjenja rizika od katastrofa

Povodom obilježavanja Međunarodnog dana smanjenja rizika od katastrofa, djelatnici Službe civilne zaštite Zadar održali su jučer, 12. listopada 2023. godine edukaciju iz područja civilne zaštite za učenike nižih razreda Osnovne škole Obrovac

Foto: MUP

Tom prigodom, djelatnici Službe civilne zaštite Zadar upoznali su učenike s načinima postupanja u slučaju požara, potresa, poplave i drugih velikih nesreća te s važnošću jedinstvenog europskog broja za hitne pozive 112.

Također, djeci je tijekom edukacije predstavljena edukativno zabavna igra „Zemlja rizika“ te im je podijeljen prigodan promotivno-edukativni materijal. Na kraju same edukacije, provedena je i evakuacija djece iz školske učionice na evakuacijsku točku u slučaju ugroze.
 
Uz djelatnike Službe civilne zaštite Zadar u edukaciji su sudjelovali i djelatnici PP Benkovac-Obrovac, HGSS-a Stanice Zadar, DVD-a Obrovac te Gradskog društva Crvenog križa Obrovac.