​Služba civilne zaštite Dubrovnik provela osposobljavanje povjerenika civilne zaštite Grada Dubrovnika

Služba civilne zaštite Dubrovnik je, u suradnji s Gradom Dubrovnikom, u subotu, 4. ožujka 2023.  provela ukupno četiri osposobljavanja povjerenika i zamjenika povjerenika civilne zaštite Grada Dubrovnika. 

Foto: MUP

S osposobljavanjem se započelo 11. veljače u Zatonu gdje su obuhvaćeni povjerenici civilne zaštite s područja Gornjih sela, Osojnika i Komolca. Nastavljeno je osposobljavanjem u Mokošici na kojem su sudjelovali povjerenici s tog područja, dok je u Studentskom domu u Dubrovniku bilo organizirano osposobljavanje za povjerenike s područja Gruža, Montovjerne i Lapada. Posljednje osposobljavanje je održano u gradskoj vijećnici, gdje su sudjelovali povjerenici s Konala, Pila i Ploča.

Osposobljavanje povjerenika i zamjenika povjerenika civilne zaštite provedeno je kako bi se upoznali s pravima i obavezama koje imaju kao pripadnici operativnih snaga sustava civilne zaštite Grada Dubrovnik, ali i s osnovnim procedurama i zadaćama u sustavu civilne zaštite te načinima njihove koordinacije u izvanrednim situacijama. 

Povjerenicima je predstavljen sustav civilne zaštite u Republici Hrvatskoj, operativni postupci i mjere civilne zaštite te uloga povjerenika prije, za vrijeme i nakon nastanka velikih nesreća ili katastrofa. 

Njihov interes i pitanja su se najčešće odnosila na konkretne zadaće predviđene Planom djelovanja civilne zaštite Grada Dubrovnika te su pokazali izniman interes za sudjelovanje u vježbama te daljnju edukaciju.