Služba civilne zaštite Dubrovnik održala tribinu koja u fokus stavlja smanjenje rizika od nesreća kod starijih osoba

Povodom obilježavanja Međunarodnog dan smanjenja rizika od katastrofa, Služba civilne zaštite Dubrovnik, u suradnji sa Sveučilištem u Dubrovniku, organizirala je 13. listopada 2023. javnu tribinu pod nazivom „Jačanje otpornosti na katastrofe i smanjenje rizika od nesreća kod starijih osoba – izazov za cijelu zajednicu“

Foto: Sveučilište u Dubrovniku

Uz organizatore, na tribini su sudjelovali predstavnici Zavoda za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije i Hrvatske gorske službe spašavanja - Stanice Dubrovnik.

Panelisti su na tribini prezentirali teme vezane uz prilagodbu starijih osoba okolini, kao i promjeni okoline kao dijela procesa prilagodbe. Posebna pozornost posvećena je sprječavanju rizika od padova, specifičnom kod osoba starije životne dobi. Specifičnosti kod traganja i spašavanja starijih osoba te mjere zaštite od požara u domovima za starije i nemoćne također su bile vrlo zanimljive teme.

Međunarodni dan smanjenja rizika od katastrofa, na međunarodnoj razini, ove je godine usmjeren na borbu protiv neravnopravnosti za otporniju budućnost. Imajući na umu da je listopad ujedno i mjesec starijih osoba, tribina je tematski bila fokusirana upravo na rizike koji pogađaju osobe treće životne dobi te na odgovornost šire društvene zajednice da te rizike umanji.