Služba civilne zaštite Dubrovnik održala sastanak na temu Sustava za rano upozoravanje i upravljanje krizama

Na inicijativu načelnika stožera civilne zaštite općina i gradova, s ciljem boljeg upoznavanja s obvezama lokalne i regionalne (područne) samouprave u sustavu ranog upozoravanja, u četvrtak, 23. studenog 2023., u prostorijama Službe civilne zaštite Dubrovnik održana je prezentacija sustava SRUUK

Foto: MUP

Voditelj Županijskog centra 112 Dubrovnik je načelnike stožera civilne zaštite i druge predstavnike lokalne i regionalne samouprave upoznao s osnovama i funkcioniranjem sustava za rano upozoravanje i upravljanje krizama te procedurama ranog upozoravanja stanovništva putem SRUUK-a i nadležnostima u donošenju odluke o potrebi provođenja ranog upozoravanja. Upoznao ih je i s postojećim rješenjima u drugim zemljama te što implementacija ovakvog sustava znači za Republiku Hrvatsku kao turističku destinaciju.

Još jednom su svi prisutni upoznati s prepoznatim rizicima od velikih nesreća za područje Dubrovačko-neretvanske županije, kao i institucijama nadležnim za podnošenje zahtjeva za provođenje ranog upozoravanja za svaki pojedini rizik. 
 
Sastanak je također bio prilika za razgovor o koordinaciji i komunikaciji između svih dionika, osobito u uvjetima velike nesreće ili katastrofe, te da se zajednički razmotre prednosti i nedostaci svih trenutnih i planiranih rješenja.