Provedeno osposobljavanje članova stožera civilne zaštite jedinica lokalne samouprave u Splitsko – dalmatinskoj županiji

U Regionalnom nastavnom centru civilne zaštite Split u Divuljama djelatnici Područnog ureda civilne zaštite Split proveli su 16. lipnja 2023. osposobljavanje članova lokalnih stožera civilne zaštite iz Splitsko - dalmatinske županije za poslove civilne zaštite

Foto: MUP

Prema Zakonu o sustavu civilne zaštite, članovi stožera civilne zaštite dužni su se osposobiti za obavljanje poslova civilne zaštite u roku od godine dana od imenovanja, a za što je Ravnateljstvo civilne zaštite izradilo program s naglaskom na upravljanje izvanrednim događajima te provođenje mjera i postupaka za učinkovito djelovanje u nesrećama i katastrofama.

Cilj osposobljavanja je pripremiti sve nositelje sudionika i operativnih snaga za učinkovitu provedbu njihovih poslova i zadaća, osiguranje kvalitete vođenja, koordiniranja i upravljanja događajima, učinkovitija zaštita ljudi, okoliša i dobara te jačanje otpornosti na svim razinama.