Podjela opreme postrojbama civilne zaštite opće namjene u jedinicama lokalne samouprave

Služba civilne zaštite Zadar je 1. prosinca 2020 godine u ime Ravnateljstva civilne zaštite uručila Anti Babiću dogradonačelniku Grada Zadra i ujedno načelniku civilne zaštite Grada Zadra vrijednu donaciju opreme namijenjenu postrojbama civilne zaštite Grada Zadra, a koje su direktno uključene u provedbu mjera zaštite zdravlja od koronavirusa.

Načelnica Stožera civilne zaštite grada Kaštela Jadranka Matok-Bosančić sa suradnicima preuzela je kombinezone, reflektirajuće prsluke, kape i remenje za pripadnike Postrojbe opće namjene grada Kaštela. Oprema je nabavljena preko Ravnateljstva civilne zaštite, a u narednim danima biti će distribuirana Stožerima civilne zaštite u Splitsko–dalmatinskoj županiji.

Služba civilne zaštite Zadar je 2. prosinca 2020 godine  u ime Ravnateljstva civilne zaštite, uručila Davorinu Fabijaniću zamjeniku gradonačelnika Grada Paga i ujedno načelniku civilne zaštite Grada Paga  vrijednu donaciju opreme namijenjenu postrojbama civilne zaštite opće namjene Grada Paga koje su direktno uključene u provedbu mjera zaštite zdravlja od korona virusa. Voditelj Službe civilne zaštite Zadar Miroslav Andrić  je u ime Ravnateljstva civilne zaštite, uručio Damiru Majici zamjeniku načelnika civilne zaštite Općine Sv.Filip i Jakov.

Voditelj Službe civilne zaštite Zadar Miroslav Andrić 03. prosinca je u ime Ravnateljstva civilne zaštite, uručio Jozi Mustać načelniku civilne zaštite Grada Nina, Marijanu Stopferu zamjeniku gradonačelnika Biograda na Moru i ujedno načelniku civilne zaštite Grada Biograda na Moru, Slobodanu Jurjević zamjeniku gradonačelnika Grada Obrovca i ujedno načelniku civilne zaštite Obrovca vrijednu donaciju opreme namijenjenu postrojbama civilne zaštite opće namjene, koje su direktno uključene u provedbu mjera zaštite zdravlja od koronavirusa. Dok je 4. prosinca u ime Ravnateljstva civilne zaštite uručio vrijednu donaciju opreme namijenjenu postrojbama civilne zaštite opće namjene Tomislavu Klarici zamjeniku gradonačelnika Grada Benkovca i ujedno načelniku civilne zaštite Benkovca te Mariji Crnjak načelnici stožera civilne zaštite Općine Posedarje.

Voditelj Službe civilne zaštite Zadar Miroslav Andrić je 7. prosinca u ime Ravnateljstva civilne zaštite, uručio Antoniu Vučetić  načelniku stožera  civilne zaštite Općine Vir, načelniku Općine Starigrad Paklenica,  Rebertu Juko  načelniku stožera  civilne zaštite Općine Gračac vrijednu donaciju opreme namijenjenu postrojbama civilne zaštite opće namjene  koje su direktno uključene u provedbu mjera zaštite zdravlja od korona virusa.

Samostalni nadzornik u  Službi civilne zaštite Zadar Ivica Starčević 11. prosinca 2020 godine je u ime Ravnateljstva civilne zaštite, uručio Dani Rončević načelniku stožera  civilne zaštite Općine Jasenice  vrijednu donaciju opreme namijenjenu postrojbama civilne zaštite opće namjene. Dok je voditelj Županijskog centra 112 Zadar Marko Buljevac 11. prosinca 2020 godine je u ime Ravnateljstva civilne zaštite, uručio Ivani Nikolić načelnici stožera  civilne zaštite Općine Kolan  vrijednu donaciju opreme namijenjenu postrojbama civilne zaštite opće namjene.

Samostalni nadzornik Ivica Starčević 14. prosinca 2020. god. u ime Ravnateljstva civilne zaštite uručio je Mladenku Čirjak, načelniku stožera civilne zaštite općine Pakoštane vrijednu donaciju opreme namijenjenu postrojbama civilne zaštite opće namjene.  

Nastavljajući provedbu iznimno dobre i aktivne suradnje na lokalnoj razini načelnik Stožera civilne zaštite Općine Ražanac Mario Dundović 15. prosinca 2020. god. preuzeo je vrijednu opremu za pripadnike postrojbe opće namjene Općine Ražanac. Oprema je nabavljena preko Ravnateljstva civilne zaštite, a podjelu su izvršili voditelj službe civilne zaštite Zadar Miroslav Andrić i samostalni nadzornik Ivica Starčević. Također je izvršena podjela opreme Ivici Pogoreliću načelniku Općine Povljana, a koju je izvršio Miroslav Andrić voditelj Službe civilne zaštite Zadar.

Samostalni nadzornik Ivica Saračević u Stožeru civilne zaštite Zadar 14. prosinca je u ime Ravnateljstva civilne zaštite uručio je Josi Klapan načelniku Općine Novigrad  vrijednu donaciju opreme namijenjenu postrojbama civilne zaštite opće namjene.

Izvršena je podjela kombinezona, reflektirajućih prsluka, kapa i remenja za pripadnike postrojbi opće namjene gradova i općina na području Šibensko-kninske županije. Do sada je stožerima civilne zaštite općina Rogoznica, Tribunj, Pirovac, Murter-Kornati, Tisno podijeljena navedena oprema.
Dana 17. prosinca 2020 godine, Miroslav Andrić voditelj Službe civilne zaštite Zadar,   je u ime Ravnateljstva civilne zaštite, uručio Davoru Klarić  zamjeniku načelnika  stožera civilne zaštite Općine Stankovci.   

Nastavljajući provedbu iznimno dobre suradnje na lokalnoj razini načelnik Stožera civilne zaštite Općine Zemunik Donji Ivica Dražić i načelnik općine Lišanimi Ostrovički Ivica Nimac,  18. prosinca 2020. god. Preuzeli su vrijednu opremu Ravnateljstva civilne zaštite RH za pripadnike Postrojbe opće namjene. Podjelu su izvršili voditelj službe civilne zaštite Zadar Miroslav Andrić i samostalni nadzornik Ivica Starčević.


Ovo je nastavak iznimno dobre i aktivne suradnje na lokalnoj razini, a sve u cilju jačanja operativnih kapaciteta civilne zaštite.