Osposobljavanje povjerenika civilne zaštite s područja Zadarske županije

Služba civilne zaštite Zadar je tijekom studenog 2023. nastavila s osposobljavanjem povjerenika civilne zaštite i njihovih zamjenika

Foto: MUP

Tako je 24. studenog provedeno osposobljavanje povjerenika i zamjenika povjerenika civilne zaštite Općine Sali, dok je 29. studenog provedeno osposobljavanje povjerenika i njihovih zamjenika za općine Starigrad i Jasenice.

Tijekom osposobljavanja polaznici su upoznati s funkcioniranjem sustava civilne zaštite, ustrojstvom Ravnateljstva civilne zaštite unutar Ministarstva unutarnjih poslova, povijesnim razvojem sustava civilne zaštite, obvezama provođenja mjera civilne zaštite te sudionicima uključenim u provođenje tih mjera, kao što su stožeri, operativne snage, postrojbe civilne zaštite i pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite. Osim obveza, povjerenicima i njihovim zamjenicima prikazana su i njihova prava sukladno Pravilniku o mobilizaciji, uvjetima i načinu rada operativnih snaga sustava civilne zaštite.

Osposobljavanju je pristupilo 20 povjerenika i njihovih zamjenika.