Osposobljavanje novoimenovanih članova stožera civilne zaštite na otoku Braču

U  prostoru novog vatrogasnog doma DVD-a Supetar, 25. travnja 2022. održano je osposobljavanje novoimenovanih članova stožera civilne zaštite Grada Supetra te Općina Bol, Milna, Nerežišća, Postira, Pučišća, Selca i Sutivan

Foto: MUP

Prema Zakonu o sustavu civilne zaštite, članovi stožera civilne zaštite dužni su se osposobiti za obavljanje poslova civilne zaštite u roku od godine dana od imenovanja, a za što je Ravnateljstvo civilne zaštite izradilo program, s naglaskom na upravljanje izvanrednim događajima te provođenje mjera i postupaka za učinkovito djelovanje u nesrećama i katastrofama.

Cilj osposobljavanja je pripremiti sve nositelje sudionika i operativnih snaga za učinkovitu provedbu njihovih poslova i zadaća, osiguranje kvalitete vođenja, koordiniranja i upravljanja događajima, učinkovitiju zaštitu ljudi, okoliša i dobara te jačanje otpornosti na svim razinama.

Osposobljavanje su proveli službenici Područnog ureda civilne zaštite Split.