Održano osposobljavanje novoimenovanih članova stožera civilne zaštite

U Gradu Omišu je danas, 30. ožujka 2022. održano osposobljavanje novoimenovanih članova stožera civilne zaštite grada Omiša te općina Podstrana, Dugi Rat, Šestanovac i Zadvarje

Prema Zakonu o sustavu civilne zaštite, članovi stožera civilne zaštite dužni su se osposobiti za obavljanje poslova civilne zaštite u roku od godine dana od imenovanja, a za što je Ravnateljstvo civilne zaštite izradilo program, s naglaskom na upravljanje izvanrednim događajima te provođenje mjera i postupaka za učinkovito djelovanje u nesrećama i katastrofama.

Cilj osposobljavanja je pripremiti sve nositelje sudionika i operativnih snaga za učinkovitu provedbu njihovih poslova i zadaća, osiguranje kvalitete vođenja, koordiniranja i upravljanja događajima, učinkovitiju zaštitu ljudi, okoliša i dobara te jačanje otpornosti na svim razinama.

Osposobljavanje su proveli službenici Područnog ureda civilne zaštite Split.