Održane stožerno-zapovjedne vježbe na području Dubrovačko-neretvanske županije

Većina gradova i općina na području Dubrovačko-neretvanske županije ove je godine donijela nove Planove djelovanja civilne zaštite. Kako bi se članovi Stožera civilne zaštite jedinica lokalne samouprave bolje upoznali sa sadržajem novih Planova, u njima predviđenim nadležnostima i procedurama te uvježbali njihovu provedbu, u suradnji sa Službom civilne zaštite Dubrovnik održali su stožerno-zapovjedne vježbe, ove godine na temu potresa.

Na zamišljenom scenariju razornog potresa koji je pogodio njihovo područje uvježbavali su nadležnosti u donošenju odluka, procedure aktiviranja vlastitih operativnih snaga kao i traženja pomoći viših hijerarhijskih razina. Iako su do 2018. godine svi gradonačelnici i načelnici općina, kao i članovi stožera, prošli osposobljavanje iz područja civilne zaštite, upravo su ovakve vježbe prepoznate kao najbolji način upoznavanja s vlastitim obavezama. Stožerno-zapovjedne vježbe im pružaju mogućnost da u simuliranoj situaciji vježbaju svoju ulogu i međusobnu koordinaciju u velikoj nesreći, poštivanje procedura, razmjenu informacija kao i informiranje javnosti.

Za razliku od terenskih i pokaznih vježbi, stožerno-zapovjedne vježbe nisu medijski atraktivne, međutim one nisu ništa manje važne jer njihovim redovitim održavanjem u uvjetima velike nesreće sprječava se djelovanje po načelu improvizacije. Kroz vježbe se, također, pokazuju i određene manjkavosti postojećih Planova, pa su tako i prilika za njihov ispravak ili unapređenje.

Tijekom 2019. godine stožerno-zapovjedne vježbe održali su Dubrovačko-neretvanska županija, gradovi Korčula, Ploče, Metković i Opuzen te općine Dubrovačko primorje, Župa dubrovačka, Konavle, Trpanj, Lastovo, Kula Norinska, Zažablje i Slivno. Do kraja godine vježbu će održati još i Općina Orebić što ukupno čini 14 stožerno zapovjednih vježbi na području Dubrovačko-neretvanske županije ove godine.