​Održana vježba sigurnosne zaštite luke u području Brodotrogira d.d.

U štićenom dijelu područja poduzeća Brodotrogir d.d. održana je opća vježba provjere mjera i postupaka iz Plana sigurnosne zaštite luke posebne namjene

Foto: MUP

U skladu s Planom sigurnosne zaštite luke posebne namjene (temeljem Zakona o sigurnosnoj zaštiti pomorskih brodova i luka, NN br.108/17 i 30/21), 23. studenoga 2021. u štićenom dijelu poduzeća Brodotrogir d.d., u radionici mehanike (sektor 2) i akvatoriju luke posebne namjene održana je vježba provjere mjera i postupaka iz Plana. 

Vježba je obuhvatila većinu mjera i postupaka utvrđenih Planom sigurnosne zaštite luke, uz sudjelovanje pripadnika MUP-a RH (OKC PUSD, OKC MUP RH, Odjel pomorske i policije za nadzor granice, policijska postaja Trogir, Područni ured civilne zaštite Split - Županijski centar 112), Lučke kapetanije Split, Lučke ispostave Trogir, MRCC Rijeka te sigurnosnih službi i časnika za sigurnost poduzeća Brodotrogir d.d.

Pretpostavljeni slijed događaja vježbe je sigurnosna prijetnja postavljene eksplozivne naprave u radionici mehanike u štićenom području Brodotrogira d.d. Po obavještavanju osobe zadužene za sigurnosnu zaštitu luke u Brodotrogiru d.d.. i Županijskog centra 112 Split o uočenoj eksplozivnoj napravi pokreću se svi mehanizmi za zaštitu ljudi i brodova u akvatoriju luke kroz aktiviranje Plana sigurnosne zaštite luke. Uspostavlja se i aktivira djelovanje Operativnog stožera koji u skladu s procjenom situacije nalaže provedbu potrebnih mjera i postupaka.

Cilj provođenja vježbe bio je osigurati djelotvornu primjenu odredbi navedenog Plana, provjeriti sustav upravljanja u krizi, uskladiti djelovanje svih subjekata odgovornih za provođenje mjera sigurnosne zaštite na lučkom području, provjeriti opći stupanj pripravnosti svih ili pojedinih subjekata u pogledu primjene mjera i postupaka odnosno ispravnosti i primjerenosti uređaja i opreme namijenjene sigurnosnoj zaštiti te provjeriti komunikaciju i prijenos informacija između vanjskih i unutarnjih subjekata odgovornih za sigurnosnu zaštitu luke. Po završetku vježbe članovi Operativnog stožera su napravili raščlambu i analizu vježbe te su istu ocijenili uspješnom.

Kod provedbe svih aktivnosti sudionici vježbe uvažavali su epidemiološke mjere i preporuke vezano za zaštitu zdravlja od bolesti COVID-19.