Održana vježba sigurnosne zaštite luke na području Brodotrogira d.d.

U Trogiru je u srijedu, 7. prosinca 2022. godine na području luke posebne namjene poduzeća Brodotrogir održana opća vježba provjere mjera i postupaka Plana sigurnosne zaštite luke posebne namjene.

Foto: MUP

Na vježbi su sudjelovali djelatnici Područnog ureda civilne zaštite  Split – Županijski Centar 112 Split, Ravnateljstva policije (PU Splitsko-dalmatinske, OKC MUP RH, Odjel pomorske i aerodromske policije, PP Trogir) Lučke kapetanije Split - Lučke ispostave Trogir, MRCC Rijeka, HMP - Ispostave Trogir, pripadnici Javne vatrogasne postrojbe Trogir te sigurnosnih službi i časnika za sigurnost tvrtke Brodotrogir.

Vježba je provedena u skladu s Planom vježbi u štićenom dijelu prostora tvrtke Brodotrogir, na plutajućem objektu (veliki dok) i akvatoriju luke posebne namjene.
 
Scenarijem vježbe je bila predviđena sigurnosna prijetnja uslijed izbijanja požara na istočnoj strani doka ispod broda m/b „Serenissima“ i istjecanja  manje količine zauljenih voda u more. Po zaprimljenoj obavijesti o događaju, osobe zadužene za sigurnosnu zaštitu luke u Brodotrogiru obavještavaju Županijski centar 112 Split te se pokreću sve procedure kroz aktiviranje Plana sigurnosne zaštite luke. Uspostavlja se i aktivira djelovanje Operativnog stožera na mjestu događaja koji u skladu s procjenom situacije nalaže provedbu potrebnih mjera i postupaka. 
 
Cilj provođenja vježbe je osiguravanje djelotvorne primjene odredbi Plana, provjera sustava upravljanja u krizi, usklađivanje djelovanje svih sudionika odgovornih za provođenje mjera sigurnosne zaštite na lučkom području, kao i provjera općeg stupnja pripravnosti u vidu primjene mjera i postupaka odnosno ispravnosti i primjerenosti uređaja i opreme namijenjene sigurnosnoj zaštiti te provjera komunikacije i prijenosa informacija.
 
Nakon vježbe je provedena analiza na kojoj je zaključeno kako su sve radnje i procedure u vježbi ispravno odrađene, a sudionici i službe pokazali kvalitetnu koordinaciju i uvježbanost.