Održana vježba sigurnosne zaštite luke na području Brodotrogira d.d.

U Trogiru je jučer, 7. prosinca 2023. na području luke posebne namjene tvrtke Brodotrogir održana opća vježba provjere mjera i postupaka Plana sigurnosne zaštite luke posebne namjene

Foto: MUP

Vježba je provedena u skladu s Planom vježbi u štićenom dijelu prostora tvrtke Brodotrogir, u prostoru mehanike i akvatoriju luke posebne namjene.
 
Scenarijem je bila predviđena sigurnosna prijetnja uslijed uočene sumnjive naprave u prostoru skladišta tvrtke Adria Docksa. Po zaprimljenoj obavijesti o događaju, osobe zadužene za sigurnosnu zaštitu luke u Brodotrogiru obavještavaju Županijski centar 112 Split te se pokreću sve procedure kroz aktiviranje Plana sigurnosne zaštite luke. Uspostavlja se i aktivira djelovanje Operativnog stožera na mjestu događaja koji u skladu s procjenom situacije nalaže provedbu potrebnih mjera i postupaka. 

Cilj provođenja vježbe bio je osiguravanje djelotvorne primjene odredbi Plana, provjera sustava upravljanja u krizi, usklađivanje djelovanje svih sudionika odgovornih za provođenje mjera sigurnosne zaštite na lučkom području, kao i provjera općeg stupnja pripravnosti u vidu primjene mjera i postupaka odnosno ispravnosti i primjerenosti uređaja i opreme namijenjene sigurnosnoj zaštiti te provjera komunikacije i prijenosa informacija.
 
U vježbi su sudjelovali djelatnici Područnog ureda civilne zaštite Split - Županijskog centra 112 Split, Ravnateljstva policije (PU Splitsko-dalmatinske, OKC PUSD, OKC MUP RH, Odjel pomorske i aerodromske policije i PP Trogir), Lučke kapetanije Split - Lučke ispostave Trogir, MRCC Rijeka, HMP Brodotrogira, pripadnici Javne vatrogasne postrojbe Trogir te sigurnosnih službi i časnika za sigurnost tvrtke Brodotrogir.

Nakon vježbe provedena je analiza na kojoj je zaključeno kako su sve radnje i procedure u vježbi ispravno odrađene, a sudionici i službe pokazali su kvalitetnu koordinaciju i uvježbanost.