Održana vježba civilne zaštite “POŽAR“ Starigrad 2019.

31. svibnja 2019. općina Starigrad i osnovna škola Starigrad u suradnji s operativnim snagama civilne zaštite na svom području organizirali su pokaznu vježbu evakuacije i spašavanja učenika i zaposlenika iz zgrade škole u slučaju požara te evakuaciju turista iz turističkog objekta. Vježba je održana u skladu s planom vježbi za 2019. godinu koji je donijela općina Starigrad te je vremenski planirana kao preventivna aktivnost provedena uoči turističke i protupožarne sezone kako bi se senzibilizirala javnost, građani i turisti o potrebi povećane pozornosti u nadolazećoj turističkoj sezoni.
Cilj vježbe bula je provjera spremnosti i osposobljenosti sudionika vježbe, a posebno operativnih snaga sustava civilne zaštite u slučaju požara u osnovnoj školi, evakuaciji i zbrinjavanju unesrećenih i ugroženih osoba. Vježbom je demonstrirana evakuacija učenika i djelatnika škole, gašenje požara unutar i van škole, spašavanje povrijeđenih, pružanje hitne medicinske pomoći te potraga za nestalom osobom u zgradi škole koje su proveli pripadnici DVD-a Starigrad. U ovoj vježbi je prikazana i evakuacija turista iz susjedne zgrade s apartmanima koju je zahvatio požar, uz potporu službenika Policijske postaje Obrovac.

U vježbi su operativno sudjelovali:
 
  • Stožer civilne zaštite Općine Starigrad
  • Osnovna škola Starigrad
  • DVD Starigrad
  • MUP PU Zadarska, policijska postaja Obrovac
  • Zavod za hitnu medicinu Zadarske županije
  • Društvo Crvenog križa Zadarske županije 
  • Turistička zajednica općine Starigrad
  • Služba civilne zaštite Zadar Ravnateljstva civilne zaštite MUP-a
 
Prijem dojave o događaju i aktiviranje žurnih službi te daljnju koordinaciju s načelnikom Stožera civilne zaštite općine Starigrad obavljao je Županijski centar 112 Zadar. Na vježbi su kao promatrači sudjelovali predstavnici susjednih općina, Turističke zajednice, djelatnici škole i ostali gosti. Načelnik općine Starigrad  Krste Ramić zahvalio je svim sudionicima vježbe te im podijelio prigodne zahvalnice za sudjelovanje u vježbi civilne zaštite.