Održana vježba civilne zaštite Grada Vrlike

Djelatnici Područnog ureda civilne zaštite Split su 23. studenog 2023. sudjelovali u vježbi sustava civilne zaštite Grada Vrlike na temu ponašanja u uvjetima potresa s naglaskom na prevenciji, pripravnosti i odgovoru

Foto: MUP
 
Uz djelatnike Područnog ureda civilne zaštite Split, u vježbi su sudjelovali predstavnici civilne zaštite Grada Vrlike, Crvenog križa Grada Vrlike, DVD-a Vrlika, Zavoda za hitnu medicinu Splitsko-dalmatinske županije, HGSS Stanice Vrlika, djelatnici Policijske postaje Sinj, Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Zagreb i komunalne tvrtke Eko Vrlika te djelatnici i djeca Osnovne škole Milana Begovića.
 
Cilj vježbe bio je povećati sposobnost i pripremiti stanovništvo na moguće nepredvidive događaje poput elementarnih nepogoda kao što su poplava, potres i požar velikih razmjera te kako dati odgovor na njih.
 
Tijekom vježbe provedene su aktivnosti osiguranja prostora, evakuacije, spašavanja, pružanja prve pomoći, gašenja požara, psihološke pomoći, zbrinjavanja te je sudionicima predstavljena oprema i vozila operativnih snaga civilne zaštite Grada Vrlike.
 
Poslije terenskog dijela vježbe, predavanje o potresima i seizmologiji, učenicima su održali seizmološki stručnjaci s Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u sklopu projekta CRONOS. Djeca su aktivno sudjelovala u pokusima i raspravama na temu nastanka, bilježenja i analize potresa.