Održan sastanak na temu „Mjere civilne zaštite u nepovoljnim vremenskim uvjetima 2019./2020.“

U organizaciji Grada Sinja i Područnog ureda civilne zaštite Split (PUCZ), 14. studenog u Gradskoj vijećnici Grada Sinja održan je sastanak s nadležnim službama, institucijama i poduzećima koja upravljaju vodnom i cestovnom infrastrukturom, žurnim službama, operativnim snagama civilne zaštite te predstavnicima jedinice lokalne samouprave s područja Cetinske krajine: Grada Sinja, Trilja i Vrlike te Općina Otok Dicmo i Hrvace na temu: Mjere civilne zaštite u nepovoljnim vremenskim uvjetima za 2019./2020. godinu.

Nakon pozdrava gradonačelnice Grada Sinja Kristine Križanac, voditelj Odjela za preventivne i planske poslove PUCZ Split Željko Šeravić nazočne je upoznao sa temeljnim smjernicama u vezi poduzimanja preventivno-planskih i operativnih aktivnosti kako bi se pojedini elementi sustava civilne zaštite pripremili za pravovremeno i usklađeno reagiranje i djelovanje u slučaju nastanka izvanrednih događaja uzrokovanim nepovoljnim vremenskim uvjetima u nadolazećem zimskom razdoblju. Potom su predstavnici nadležnih službi i operativnih snaga civilne zaštite izložili i dali ocjenu stanja spremnosti za reagiranje i otklanjanje posljedica iznenadnog događaja uslijed nastanka nepovoljnih hidroloških i meteoroloških uvjeta u zimskom periodu koji mogu dovesti do prekida cestovnog prometa, izolacije naselja ili pojedinih dijelova naselja, otežane opskrbe energentima i životnim namirnicama.Temeljem iskazanog na sastanku i analize operativnih planova nadležnih službi i operativnih snaga civilne zaštite, dobila se ocjena stupnja spremnosti na razini koja osigurava dostatnu spremnost istih za reagiranje i otklanjanje posljedica u slučaju nepovoljnih hidroloških i meteoroloških uvjeta na području jedinica lokalne samouprave.