Obilježavanje Dana civilne zaštite u Zadru

U sklopu obilježavanja Međunarodnog dana civilne zaštite i Dana civilne zaštite RH, djelatnici Službe civilne zaštite Zadar organizirali su niz aktivnosti s ciljem podizanja svijesti o važnosti pripremljenosti i reakcije u izvanrednim situacijama.

Foto: MUP
 
Jedna od aktivnosti se održala u četvrtak, 29. veljače 2024. godine, u suradnji s Gradskom knjižnicom Zadar, gdje je održano predavanje na temu prirodnih i drugih nesreća. Osim predavanja, predstavljena je edukativno-zabavna igra "Zemlja rizika", koja je privukla učenike 4. razreda OŠ Šime Budinića u Zadru i male izviđače, članove Udruge izviđača Zarus. Cilj je bio educirati mlade o sustavu civilne zaštite i pravilnom postupanju u slučaju kriznih situacija.
 
Nastavljajući s aktivnostima, u subotu, 2. ožujka 2024. godine, u prostorijama Službe civilne zaštite Zadar, održan je tematski sastanak s temeljnim operativnim snagama sustava civilne zaštite, HGSS-om i HCK-om. Djelatnici Službe civilne zaštite Zadar su, za Udruge volontera Zadar i Udruge izviđača, održali prezentacije na temu uloge udruga građana u sustavu civilne zaštite te upozoravanja i uzbunjivanja građana. Nakon toga im je prezentiran i rad na TETRA uređajima.
 
Predstavnici HGSS-a su demonstrirali svoju opremu i način spašavanja, dok su volonteri HCK Zadar proveli edukativne vježbe pružanja prve pomoći.
 
Ove aktivnosti pokazatelj su predanosti lokalne zajednice u edukaciji i pripremi građana za različite izazove i izvanredne situacije. Učenje o civilnoj zaštiti i odgovorno ponašanje u kriznim situacijama ključni su za sigurnost svih nas.