Obilježavanje Dana broja 112 i 112 godina Hajduka

U sklopu obilježavanja Dana europskog broja za hitne službe 112, kao i 112.-og rođendana Hajduka, polaznici Akademije HNK Hajduk posjetili su Županijski centar 112 Split

Foto: MUP

Tom prigodom u dvorištu Područnog ureda civilne zaštite Split djeci su predstavljene operativne snage sustava civilne zaštite sa vozilima i opremom. JVP Grada Splita, Hrvatski Crveni križ, HGSS, Hitna medicinska pomoć i Državna intervencijska postrojba civilne zaštite djeci su približili svoj djelokrug rada te im omogućili razgledanje vozila, opreme i tehničkih sredstava koje koriste u zadaćama spašavanja.

Također, djelatnice Područnog ureda civilne zaštite Split djeci su održale edukaciju na temu uloge broja 112, požara i potresa.

U ime kluba, Lovre Kalinić je uručio pročelniku Područnog ureda civilne zaštite Split dres sa prigodnim brojem 112 i potpisima svih igrača koji će biti izložen u prostorima PUCZ Split.