​Obilježavanje 13. listopada - Međunarodnog dana smanjenja rizika od katastrofa

Nastavljajući obilježavanje Međunarodnog dana smanjenja rizika od katastrofa, Područni ured civilne zaštite Split organizirao je 9. i 10. listopada 2023. niz edukativnih aktivnosti za djecu

Foto: MUP

Djeca 4. razreda Osnovne škole „Josip Vergilij Perić“ i pripadajućih područnih škola Lončari, Glavina Donja i Kukavice posjetila su 9. i 10. listopada 2023. Županijski centar 112 Split. Kroz razgovor s operaterima upoznata su s njihovom ulogom i važnosti broja 112 te načinom rada nakon zaprimanja žurnih poziva.

Djeci su svoj djelokrug rada približili i pripadnici Državne intervencijske postrojbe civilne zaštite, prezentirajući opremu koju koriste kod spašavanja.

Kroz prezentaciju edukativno zabavne igre „Zemlja rizika“ djeca su upoznata s opasnostima kojima mogu biti izložena te ulogom žurnih službi i operativnih snaga sustava civilne zaštite.
 
Također, djelatnice Područnog ureda civilne zaštite Split provele su 9. listopada 2023. za učenike Osnovne škole „Kamešnica“ te Područne škole Udovičići i Ruda edukaciju o jedinstvenom europskom broju 112, zadaćama žurnih službi i operativnih snaga sustava civilne zaštite te načinu postupanja u slučaju katastrofa i velikih nesreća.