Mjere civilne zaštite u nepovoljnim vremenskim uvjetima 2019./2020.

Slika /CIVILNA ZAŠTITA/Split mjere_1.jpg
FOTO: MUP

Službenici Ravnateljstva civilne zaštite, PUCZ Split, Služba civilne zaštite Zadar prisustvovali su 07. studenog 2019. godine proširenoj sjednici stožera civilne zaštite Grada Obrovca. Na sjednici stožera uz članove stožera prisustvovali su predstavnici nadležnih službi u Gradu Obrovcu vezano uz mjere civilne zaštite u nepovoljnim vremenskim uvjetima 2019./2020. godine.
Tema sastanaka sa članovima stožera civilne zaštite i članovima nadležnih službi zaduženih za postupke u nepovoljnim vremenskim uvjetima je bila ažuriranje operativnih planova u nepovoljnim vremenskim uvjetima, ocjena stanja spremnosti nadležnih službi, usuglašavanje zajedničkih postupaka radi pravodobnog reagiranja i održavanje stalnih kontakata sa ŽC 112.
Analizom postojećih operativnih planova došlo do zaključka da je iste potrebno nadopuniti pojedinim kontakt brojevima i prilagoditi djelovanje u izvanrednim situacijama na principu supsidijarnosti.
Nakon sjednice stožera civilne zaštite održan je sastanak sa predstavnicima Grada Obrovca, OŠ Obrovac i operativnih snaga sustava civilne zaštite koje će sudjelovati u provedbi pokazne vježbe „POŽAR U ŠKOLI“ Obrovac 2019. Vježba će se održati 26.11.2019. godine.