Edukacija djece u dječjem vrtiću Tamaris u Vodicama

Služba civilne zaštite Šibenik je, u suradnji s Hrvatskom gorskom službom spašavanja, u srijedu 31. svibnja 2023., održala edukaciju djece predškolske dobi iz područja civilne zaštite u dječjem vrtiću Tamaris u Vodicama 

Foto: MUP

Djeca su se upoznala s načinima postupanja u slučaju požara, potresa, poplava i drugih velikih nesreća, njihovim posljedicama, ulogom žurnih službi u spašavanju te jedinstvenim europskim brojem za hitne službe 112.

Također, djeca su educirana i o pravilnom načinu ponašanja u cilju otklanjanja mogućnosti za izazivanje požara, postupanja kod potresa i drugih neželjenih situacija, te o načinu reagiranja u opasnim situacijama u kojem se mogu zateći tijekom svakodnevnice.

U praktičnom dijelu edukacije članovi Hrvatske gorske službe spašavanja prezentirali su djeci svoju ulogu i aktivnosti u zaštiti i spašavanju ljudi i imovine, a posebnu pozornost djece izazvao je mladi potražni pas Tunja.