Djelatnici Službe civilne zaštite Zadar sudjelovali u pokaznoj vježbi „POTRES 2022"

U organizaciji poduzeća Delta Terminali d.o.o. na području lučko industrijske zone Gaženica u Zadru, jučer, 29. studenog 2022. godine, održana je pokazna vježba „POTRES 2022“, s ciljem provjere pravaca evakuacije, spašavanja i gašenja požara temeljem Plana evakuacije za slučaj izvanrednog događaja te provjera osposobljenosti zaposlenika za rano otkrivanje, obavješćivanje i učinkovito gašenje početnog požara.

Foto. MUP

Tema vježbe bila je provjera sustava za uzbunjivanje koji je provjeren puštanjem sirene jednoličnog tona koji označava prestanak opasnosti, a provjerena je i komunikacija u izvanrednim situacijama sa žurnim službama te komunikacija na razini poduzeća između zaposlenika i odgovornih djelatnika za slučaj izvanrednog događaja te se testirala osposobljenost zaposlenika za rano otkrivanje, obavješćivanje i učinkovito početno gašenje požara.
 
Djelatnici Službe civilne zaštite Zadar sudjelovali su u pripremi vježbe, dok je Županijski centar 112 Zadar pružao operativno komunikacijsku potporu tijekom vježbe. Osim djelatnika Ravnateljstva civilne zaštite, u vježbi su sudjelovali predstavnici JVP Zadar, djelatnici poduzeća Delta terminali d.o.o., Prijavno dojavne jedinice Zavoda za hitnu medicinu Zadarske županije i OKC-a MUP PU Zadar.