Djelatnici Područnog ureda civilne zaštite Split na smotri zimske službe 2023/2024.

U sjedištu Županijskih cesta Split u Dugopolju je u utorak, 14. studenoga 2023., održana smotra zimske službe 2023/2024.

Foto: MUP
 
Smotri vozila i opreme zimske službe prisustvovali su pročelnik Područnog ureda civilne zaštite Split te voditelj Službe za prevenciju i pripravnost.
 
Društvo za održavanje i zaštitu cesta Županijske ceste Split raspolaže s više od 130 zimskih voznih jedinica koje su raspoređene na području Splitsko-dalmatinske županije, a djelatnici Županijskih cesta Split spremni su za zimsko razdoblje i u pripravnosti od 15. studenog ove godine.
 
Pod održavanjem cesta u zimskim uvjetima podrazumijevaju se radovi neophodni za održavanje prohodnosti cesta i sigurnog odvijanja prometa, za režim prometa u zimskim uvjetima koji je određen posebnim propisima, a zimska služba ima zadaću osigurati mogućnost odvijanja prometa cestama uz najveću moguću sigurnost sudionika u prometu i prihvatljive troškove.