Jačanje ljudskih i tehničkih aspekata javnog upozoravanja i kriznog komuniciranja - ALTER112

Slika /CIVILNA ZAŠTITA/Ilustracije/TA forC2.jpg
Naziv projekta: Jačanje ljudskih i tehničkih aspekata javnog upozoravanja i kriznog komuniciranja -ALTER112
Izvor financiranja: Mehanizam Unije za civilnu zaštitu
Korisnik: Ministarstvo unutarnjih poslova - Ravnateljstvo civilne zaštite
Ukupna vrijednost Ugovora: 722.200 eura
Omjer sufinanciranja: 95 %
Bespovratna sredstva: 686.090 eura
Razdoblje provedbe: 1.1.2023. - 31.12.2024. (24 mjeseca)
Projektne aktivnosti:  
 
  • kontinuiran i sveobuhvatan proces osposobljavanja operatera 112 usavršavanjem kompetencija u pojedinačnim segmentima rada
  • kontinuiran i sveobuhvatan proces revizije postojećih i donošenja novih operativnih dokumenata
  • Izrada tehničke dokumentacije potrebne za provedbu natječaja javne nabave za izradu Idejnog projekta za modernizaciju sustava javnog uzbunjivanja korištenjem sirena
  • Izrada Idejnog projekta za modernizaciju sustava javnog uzbunjivanja sirenama
   


 
Opis projekta:

Cilj Projekta ALTER 112 (Aspekti Ljudskog i TEhničkog Razvoja sustava 112) je jačanje ljudskih i tehničkih aspekata javnog uzbunjivanja i upozoravanja te komuniciranja u kriznim (hitnim) situacijama u Republici Hrvatskoj. 

Prvi dio odnosi se na razvoj kompetencija operatera centara 112 te reviziju postojećih i izradu prijedloga novih standardnih operativnih postupaka i drugih operativnih dokumenata.
Drugim dijelom će se osigurati olakšan pristup financiranju ulaganja u upravljanje rizicima od katastrofa kroz izradu Idejnog projekta za modernizaciju sustava javnog uzbunjivanja i upozoravanja korištenjem sirena. Idejnim projektom će biti obuhvaćene tehničke specifikacije za nadogradnju i modernizaciju postojećih sirena te odabir lokacija za ugradnju novih elektroničkih sirena.

Ostvarivanjem cilja projekta postići će se poboljšane sposobnosti operatera centara 112 (po pitanju poznavanja propisa, komunikacijskih vještina, pogotovo s osobama s invaliditetom, poznavanja psiholoških aspekata ponašanja i smanjenja stresa, korištenja novih komunikacijskih tehnologija, suradnje s hitnim službama i dr.), revizija postojećih i razvijanje novih standardnih operativnih postupaka i drugih operativnih dokumenata kojima se uređuje i  standardizira operativno postupanje kod različitih izvanrednih događaja, kao i izrađena tehnička dokumentacija za postupak javne nabave za Idejni projekt te u konačnici i isporučen Idejni projekt za modernizaciju sustava javnog uzbunjivanja i  upozoravanja korištenjem sirena.