Istaknute teme

Broj 112
Broj 112 zovite ako je potrebna intervencija bilo koje hitne službe.
Upute za građane
Primjerene preventivne pripreme i sveobuhvatne i pravovremene mjere zaštite i spašavanja čuvaju naše živote i imovinu, umanjuju nastale posljedice, a cjelokupan sustav čine učinkovitijim.