Dan jedinstvenog europskog broja 112 - obilježavanje 2024.